Câu nói trong ngày

Bộ trưởngTrần Tuấn Anh

Cần tập trung thúc đẩy nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước, từ đó tạo ra được những sản phẩm hàng hóa của VN có chất lượng tốt, giá cả phù hợp...

Trong bài:

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác