Câu nói trong ngày

Thống đốcLê Minh Hưng

Ngân hàng Chính sách cần trung thực hiện đồng bộ những giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng ổn định, bền vững, chú trọng tới những địa bàn còn yếu, những đơn vị bị ảnh hưởng bởi thiên tai, kịp thời để có những đánh giá, đề xuất các Bộ, ngành liên quan xử lý những cơ chế về

Trong bài:

Get Adobe Flash player

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác