Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Giáo dục, đào tạo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7845/BGDĐT-TCCB Công văn số 7845/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2013 về việc nâng lương đối với công chức, viên chức ngạch cao cấp năm 2013.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 28-10-2013
Công văn Download
130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2013 về việc Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 19-9-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
34/2013/TT-BGDĐT Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2013 về việc Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại mục Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 17-9-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
35/2013/TTLT- BGD-BNV-BTC Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT- BGD-BNV-BTC của Bộ Giáo dục ban hành ngày 20 tháng 8 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện NĐ 19/2013/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 20-8-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 16-7-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2325/CT-BGDĐT Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 28-6-2013
Chỉ thị Download
18/2013/TT-BGDĐT Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2013 về việc Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 14-5-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
3038/BGDĐT-KHTC Công văn 3038/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 10 tháng 5 năm 2013 về việc giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013-2014.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 10-5-2013
Công văn Download
40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hành ngày 10 tháng 4 năm 2013 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 10-4-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1880/BGDĐT-KTKĐCLGD Công văn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2013 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 20-3-2013
Công văn Download
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC của Bộ Giáo dục đào tạo –Bộ Nội vụ -Bộ Tài chính ban hành ngày 8 tháng 3 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 8-3-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục đào tạo ban hành ngày 8 tháng 3 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục đào tạo qui định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 8-3-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2013/TT-BGDĐT Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 1-3-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2013/TT-BGDĐT Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 20 tháng 2 năm 2013 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT và Thông tư 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 20-2-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục đào tạo- Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc qui định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 28-12-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
30/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 11 tháng 9 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo qui định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn , bổ nhiêm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 11-9-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 4 năm 2012 về việc hướng dẫn về nội dung mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olimpic quốc tế và khu vực.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 26-4-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1510/QĐ-BGDĐT Quyết định số 1510/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2012 về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 18-4-2012
Quyết định Download
1252/QĐ-BĐHĐA Quyết định số 1252/QĐ-BĐHĐA của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành ngày 3 tháng 4 năm 2012 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" năm 2012
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 3-4-2012
Quyết định Download
11/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành ngày 7 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 7-3-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm thấy: 164 bản ghi | Tổng số: 9 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com