Tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về ctác CB trong tình hình mới

Công tác cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta càng phải nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa quan trọng, tính chất phức tạp của vấn đề cán bộ và công tác cán bộ.

09:15 | 19/06/2017

Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo các tổ chức Đảng trong các DN

Xác định được vai trò quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là khi Hội nghị Trung ương 5 khoá XII vừa kết thúc, ban hành 3 nghị quyết quan trọng về kinh tế, Hà Nội đã có những động thái để tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp.

08:45 | 16/06/2017

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XII

Trong không khí phấn khởi của cử tri và nhân dân cả nước đang kỳ vọng vào thành công của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, thực hiện sự chỉ đạo của của Ban Cán sự Đảng và Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, ngày 9/6/2017, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

16:21 | 09/06/2017

Những nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong tháng 6

 Ngày 6/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 6/2017. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

16:00 | 07/06/2017

NQ Hội nghị TW 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN

Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

14:18 | 06/06/2017

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Ngày 03/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

11:12 | 05/06/2017

Khơi dậy sức sáng tạo của công nhân lao động Thủ đô

Sau 11 năm phát động phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, đã có hàng chục nghìn sáng kiến, sáng tạo, những việc làm cụ thể không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn cổ vũ người lao động tích cực sản xuất, có nhiều sáng kiến để nâng cao đời sống, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

21:08 | 30/05/2017

Học tập chính trị là quyền và nghĩa vụ của đảng viên

Học tập lý luận chính trị là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ các cấp. Kết quả học tập lý luận chính trị là một trong những tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đánh giá tư cách đảng viên và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

14:41 | 25/05/2017

Nhiều cách làm mới, hiệu quả thiết thực trong học và làm theo Bác

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong cả nước đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

09:47 | 19/05/2017

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người luôn chăm lo đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

15:27 | 18/05/2017

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

Nghị quyết Đại hội X của Đảng năm 2006 đã khẳng định: Kinh tế tư nhân (KTTN) là khu vực “có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế”… Đến Đại hội XII của Đảng năm 2016, khu vực KTTN được nhấn mạnh là “một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Đây là bước tiến quan trọng trong tư duy, quan điểm của Đảng về vai trò của khu vực KTTN.

08:59 | 10/05/2017

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác