Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
27/2014/TT-BCT Thông tư số 27/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 04 tháng 9 năm 2014 quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ Công Thương ban hành ngày 4-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
50/2014/QĐ-TTg Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 9 năm 2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015- 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-9-2014
Quyết định Download
2022/QĐ-BTP Quyết định số 2022/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03 tháng 9 năm 2014 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 3-9-2014
Quyết định Download
923/QĐ-BNV Quyết định số 923/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 29 tháng 8 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Bộ Công An  ban hành ngày 29-8-2014
Quyết định Download
923/QĐ-BNV Quyết định số 923/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 29 tháng 8 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Bộ Công An  ban hành ngày 29-8-2014
Quyết định Download
20/2014/TT-BKHCN Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 29 tháng 8 năm 2014 về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 29-8-2014
Quyết định Download
4716/BGDĐT-ĐANN Công văn số 4716/BGDĐT-ĐANN của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2014.
Bộ Giáo dục, đào tạo  ban hành ngày 29-8-2014
Công văn Download
1534/QĐ-TTg Quyết định số 1534/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 28 tháng 8 năm 2014 về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28-8-2014
Quyết định Download
1535/QĐ-TTg Quyết định số 1535/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 28 tháng 8 năm 2014 về việc Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28-8-2014
Quyết định Download
6641/VPCP-KTTH Công văn số 6641/VPCP-KTTH của Văn phòng chính phủ ngày 28 tháng 8 năm 2014 về việc tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 28-8-2014
Công văn Download
122/2014/TT-BTC Thông tư số 122/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27 tháng 8 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm hàng mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 27-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
123/2014/TT-BTC Thông tư số 123/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27 tháng 8 năm 2014 về việc Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).
Bộ Tài chính  ban hành ngày 27-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1512/QĐ-TTg Quyết định số 1512/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 8 năm 2014 về việc xuất khẩu gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-8-2014
Quyết định Download
6524/VPCP-TCCV Công văn số 6524/VPCP-TCCV của Văn phòng chính phủ ngày 26 tháng 8 năm 2014 về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 26-8-2014
Công văn Download
3642/BBTP-PBGDPL Công văn số 3642/BBTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 25-8-2014
Công văn Download
63/NQ-CP Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.
Chính phủ  ban hành ngày 25-8-2014
Nghị quyết Download
82/2014/NĐ-CP Nghị định số 82/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 25-8-2014
Nghị định Download
27/CT-TTg Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-8-2014
Chỉ thị Download
26/CT-TTg Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-8-2014
Chỉ thị Download
1469/QĐ-TTg Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 22 tháng 8 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 22-8-2014
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tìm thấy: 292 bản ghi | Tổng số: 15 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com