Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
2133/VPCP-KGVX Công văn số 2133/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc đánh giá công tác năm 2014 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 30-3-2015
Công văn Download
03/CT-TTg Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.
Chính phủ  ban hành ngày 30-3-2015
Khác Download
32/2015/NĐ-CP Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 3 năm 2015 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Chính phủ  ban hành ngày 25-3-2015
Nghị định Download
09/2015/QĐ-TTg Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-3-2015
Quyết định Download
31/2015/NĐ-CP Nghị định số 31/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
Chính phủ  ban hành ngày 24-3-2015
Nghị định Download
32/2015/TT-BTC Thông tư số 32/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 03 năm 2015 về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 17-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
04/2015/TT-BCT Thông tư số 04/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 16 tháng 3 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xử trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc.
Bộ Công Thương ban hành ngày 16-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
29/2015/NĐ-CP Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.
Chính phủ  ban hành ngày 15-3-2015
Nghị định Download
28/2015/NĐ-CP Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
Chính phủ  ban hành ngày 12-3-2015
Nghị định Download
19/NQ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 3 năm 2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016.
Chính phủ  ban hành ngày 12-3-2015
Nghị quyết Download
03/2015/TT-BNV Thông tư số 03/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 10 tháng 3 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 10-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
447/QĐ-BTC Quyết định số 447/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 3 năm 2015 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2014.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 10-3-2015
Quyết định Download
04/2015/TT-BTTTT Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 10 tháng 3 năm 2015 về việc quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz.
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 10-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
08/2015/QĐ-TTg Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2015 về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 9-3-2015
Quyết định Download
03/2015/TT-BKHCN Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 3 năm 2015 về việc Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 9-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
26/2015/NĐ-CP Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
Chính phủ  ban hành ngày 9-3-2015
Nghị định Download
29/2015/TT-BTC Thông tư số 29/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 3 năm 2015 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 8-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
02/2015/TT-BNV Thông tư số 02/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 06 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 6-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2015/TT-BTTTT Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 06 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 6-3-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
274/QĐ-TTg Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 3 năm 2015 về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 3-3-2015
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 523 bản ghi | Tổng số: 27 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com