Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
07/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 25 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 25-2-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
183/QĐ-BKHĐT Quyết định số 183/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 17 tháng 02 năm 2015 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015 – 2016 Dự án Tăng cường năng lực xây dựng, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thân thiện với trẻ em.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 17-2-2015
Quyết định Download
61/TB-VPCP Thông báo số 61/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp bàn dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào dân tộc giai đoạn 2015 – 2020.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 15-2-2015
Khác Download
239/QĐ-TTg Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2014 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 15-2-2015
Quyết định Download
01/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 14-2-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
17/2015/NĐ-CP Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Nghị định Download
06/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 14-2-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
59/TB-VPCP Thông báo số 59/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Khác Download
15/2015/NĐ-CP Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Nghị định Download
02/CT-TTg Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Chỉ thị Download
14/2015/NĐ-CP Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.
Chính phủ  ban hành ngày 13-2-2015
Nghị định Download
06/2015/QĐ-TTg Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 12-2-2015
Quyết định Download
12/2015/NĐ-CP Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
Chính phủ  ban hành ngày 12-2-2015
Nghị định Download
06/2015/QĐ-TTg Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 12-2-2015
Quyết định Download
05/2015/QĐ-TTg Quyết định số 05/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 12-2-2015
Quyết định Download
183/QĐ-TTg Quyết định số 183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 02 năm 2015 về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-2-2015
Quyết định Download
04/NQ-CP Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 02 năm 2015 về việc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2015.
Chính phủ  ban hành ngày 4-2-2015
Nghị quyết Download
153/QĐ-TTg Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2015 về việc giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28-1-2015
Quyết định Download
152/QĐ-TTg Quyết định số 152/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2015 về việc phê duyệt dự toán thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012 – 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28-1-2015
Quyết định Download
03/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 23 tháng 01 năm 2015 về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 23-1-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tìm thấy: 489 bản ghi | Tổng số: 25 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com