Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8505/VPCP-KTTH Công văn số 8505/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 28 tháng 10 năm 2014 về việc cơ chế tiền lương đối với chức danh quản lý chủ chốt trong DNNN và chính sách đối với lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu DNNN.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 28-10-2014
Công văn Download
2172/QĐ-NHNN Quyết định số 2172/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 28 tháng 10 năm 2014 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngòai theo quy định tại Thông tư số 06/2014.TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 28-10-2014
Quyết định Download
2173/QĐ-NHNN Quyết định số 2173/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 28 tháng 10 năm 2014 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngòai theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 28-10-2014
Quyết định Download
2174/QĐ-NHNN Quyết định số 2174/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 28 tháng 10 năm 2014 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 28-10-2014
Quyết định Download
38/2014/TT-BCT Thông tư số 38/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 24 tháng 10 năm 2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công Thương ban hành ngày 24-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
37/2014/TT-BCT Thông tư số 37/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 24 tháng 10 năm 2014 về việc quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
Bộ Công Thương ban hành ngày 24-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
36/2014/TT-BCT Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 22 tháng 10 năm 2014 quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
Bộ Công Thương ban hành ngày 22-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1901/QĐ-TTg Quyết định số 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển Ngành Công nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 22-10-2014
Quyết định Download
1893/QĐ-TTg Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 20-10-2014
Quyết định Download
96/2014/NĐ-CP Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Chính phủ  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
97/2014/NĐ-CP Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
94/2014/NĐ-CP Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Chính phủ  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
93/2014/NĐ-CP Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 10 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 17-10-2014
Nghị định Download
34/2014/TT-BCT Thông tư số 34/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 15 tháng 10 năm 2014 quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.
Bộ Công Thương ban hành ngày 15-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
414/TB-VPCP Thông báo số 414/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2014 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại cuộc họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 14-10-2014
Công văn Download
1874/QĐ-TTg Quyết định số 1874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 13-10-2014
Quyết định Download
33/2014/TT-BTC Thông tư số 33/2014/TT-BTC của Bộ Công thương ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.
Bộ Công Thương ban hành ngày 10-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
146/2014/TT-BTC Thông tư số 146/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 6-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
27/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngày 06 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 6-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
7711/VPCP-KTTH Công văn số 7711/VPCP-KTTH của Văn phòng chính phủ ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc Báo cáo giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp nhà nước.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 3-10-2014
Công văn Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tìm thấy: 349 bản ghi | Tổng số: 18 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com