Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
20/2015/QĐ-TTg Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1,2,2B,3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 20-6-2015
Quyết định Download
893/QĐ-TTg Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-6-2015
Quyết định Download
890/QĐ-TTg Quyết định số 890/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015 về Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 18-6-2015
Quyết định Download
718/QĐ-BXD Quyết định số 718/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2015 về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và Người đại diện tại doanh nghiệp.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 18-6-2015
Quyết định Download
715/QĐ-BXD Quyết định số 715/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2015 về việc điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Vietj Nam giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 18-6-2015
Quyết định Download
21/2015/QĐ-TTg Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015 về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 18-6-2015
Quyết định Download
46/NQ-CP Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015 về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ba Nha, Cộng hòa I-ta-li-a.
Chính phủ  ban hành ngày 18-6-2015
Nghị định Download
59/2015/NĐ-CP Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015 về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Chính phủ  ban hành ngày 18-6-2015
Nghị định Download
16/2015/TT-BTTTT Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 17 tháng 6 năm 2015 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 17-6-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
872/QĐ-TTg Quyết định số 872/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 6 năm 2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-6-2015
Quyết định Download
870/QĐ-TTg Quyết định số 870/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 6 năm 2015 về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-6-2015
Quyết định Download
4537/VPCP-KTTH Công văn số 4537/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 17 tháng 6 năm 2015 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 17-6-2015
Công văn Download
2369/QĐ-BYT Quyết định số 2369/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 16 tháng 6 năm 2015 về việc bổ sung Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) vào danh mục các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bộ Y tế  ban hành ngày 16-6-2015
Quyết định Download
58/2015/NĐ-CP Nghị định số 58/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 16-6-2015
Nghị định Download
57/2015/NĐ-CP Nghị định số 57/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.
Chính phủ  ban hành ngày 16-6-2015
Nghị định Download
15/2015/TT-BTTTT Thông tư số 15/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15 tháng 6 năm 2015 về việc sửa đổi một số quy định của Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng.
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 15-6-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
958/QĐ-BTTTT Quyết định số 958/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 6 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa.
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 12-6-2015
Quyết định Download
42/NQ-CP Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 6 năm 2015 về việc phê duyệt “Hiệp định Bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và về hợp tác trong lĩnh vực thương mại”.
Chính phủ  ban hành ngày 11-6-2015
Nghị quyết Download
22/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 10 tháng 6 năm 2015 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 10-6-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
35/TB-BCĐLNKT Thông báo số 35/TB-BCĐLNKT của Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế ngày 10 tháng 6 năm 2015 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo liên ngành.
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành ngày 10-6-2015
Khác Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 619 bản ghi | Tổng số: 31 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com