Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
27/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngày 06 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành ngày 6-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
7711/VPCP-KTTH Công văn số 7711/VPCP-KTTH của Văn phòng chính phủ ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc Báo cáo giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp nhà nước.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 3-10-2014
Công văn Download
31/2014/TT-BTC Thông tư số 31/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2014 quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Bộ Tài chính  ban hành ngày 2-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
7634/VPCP-KTTH Công văn số 7634/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2014 về việc hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp các Tập đoàn, Tổng công ty năm 2013.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 1-10-2014
Công văn Download
999/QĐ-BHXH Quyết định số 999/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 01 tháng 10 năm 2014 về việc Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành ngày 1-10-2014
Quyết định Download
91/2014/NĐ-CP Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của chính phủ ngày 01 táng 10 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
Chính phủ  ban hành ngày 1-10-2014
Nghị định Download
05/2014/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 30-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
30/CT-TTg Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-9-2014
Chỉ thị Download
1339/QĐ-BKHĐT Quyết định số 1339/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 29 tháng 9 năm 2014 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 29-9-2014
Quyết định Download
1722/QĐ-TTg Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 9 năm 2014 về Ngày Âm nhạc Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-9-2014
Quyết định Download
88/2014/NĐ-CP Nghị định số 88/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 9 năm 2014 Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.
Chính phủ  ban hành ngày 26-9-2014
Nghị định Download
08/2014/TT-BVHTTDL Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24 tháng 9 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Bộ Văn hoá thể thao du lịch ban hành ngày 24-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
139/2014/TT-BTC Thông tư số 139/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 9 năm 2014 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 23-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1696/QĐ-TTg Quyết định số 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 9 năm 2014 về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 23-9-2014
Quyết định Download
87/2014/NĐ-CP Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2014 Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 22-9-2014
Nghị định Download
1687/QĐ-TTg Quyết định số 1687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-9-2014
Quyết định Download
QĐ54-2014-TTCP Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg cuả Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-9-2014
Quyết định Download
04/2014/TT-TTCP Thông tư số 04/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 18 tháng 9 năm 2014 quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 18-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2376a/QĐ-BTC Quyết định số 2376a/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 9 năm 2014 Về việc đính chính Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương đương đang lưu hành.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 16-9-2014
Quyết định Download
55/2014/TT-BTNMT Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2014 về việc quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sỡ dữ liệu nền địa lỹ tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 12-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tìm thấy: 328 bản ghi | Tổng số: 17 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com