Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
35/2014/TT-NHNN Thông tư số 35/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20 tháng 11 năm 2014 về việc quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 20-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
33/2014/TT-NHNN Thông tư số 33/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20 tháng 11 năm 2014 về việc quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 20-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
36/2014/TT-NHNN Thông tư số 36/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 20-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
34/2014/TT-NHNN Thông tư số 34/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn về việc quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 20-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
43/2014/TT-BCT Thông tư số 43/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 19 tháng 11 năm 2014 quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực.
Bộ Công Thương ban hành ngày 19-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
39/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 39/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 12 tháng 11 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 12-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
4042/BVHTTDL-GĐ Công văn số 4042/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc Hướng dẫn công tác gia đình năm 2015.
Bộ Văn hoá thể thao du lịch ban hành ngày 11-11-2014
Công văn Download
103/2014/NĐ-CP Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
Chính phủ  ban hành ngày 11-11-2014
Nghị định Download
31/2014/TT-NHNN Thông tư số 31/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 11-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2028/QĐ-TTg Quyết định số 2028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 11 năm 2014 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Chính phủ  ban hành ngày 10-11-2014
Quyết định Download
100/2014/NĐ-CP Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 11 năm 2014 quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.
Chính phủ  ban hành ngày 6-11-2014
Nghị định Download
78/NQ-CP Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 2014 về miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014
Chính phủ  ban hành ngày 1-11-2014
Nghị định Download
15/2014/TT-BNV Thông tư số 15/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 31-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
13/2014/TT-BNV Thông tư số 13/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 31-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2014/TT-TTCP Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc quy định quy trình tiếp công dân.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 31-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
14/2014/TT-BNV Thông tư số 14/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 31-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2014/TT-TTCP Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 31-10-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
60/2014/QĐ-TTg Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 2014 về việc Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-10-2014
Quyết định Download
1939/QĐ-TTg Quyết định số 1939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28-10-2014
Quyết định Download
8505/VPCP-KTTH Công văn số 8505/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 28 tháng 10 năm 2014 về việc cơ chế tiền lương đối với chức danh quản lý chủ chốt trong DNNN và chính sách đối với lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu DNNN.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 28-10-2014
Công văn Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tìm thấy: 374 bản ghi | Tổng số: 19 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com