Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20/CT-TTg Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Chỉ thị Download
21/CT-TTg Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Chỉ thị Download
số 17/2014/TT-NHNN Thông tư số 17/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 01 tháng 8 năm 2014 Qui định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 1-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
số 1924/TB-KBNN Thông Báo số 1924/TB-KBNN của Kho bạc Nhà Nước ngày 01 tháng 8 năm 2014 về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2014.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 1-8-2014
Công văn Download
số 1292/QĐ-TTg Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Quyết định Download
số 1290/QĐ-TTg Quyết định số 1290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Quyết định Download
số 18/2014/TT-NHNN Thông tư số 18/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc Hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 1-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
6741/QĐ-BCT Quyết định số 6741/QĐ-BCT của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 7 năm 2014 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.
Bộ Công Thương ban hành ngày 31-7-2014
Quyết định Download
24/2014/TT-BTC Thông tư số 24/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 7 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 30-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
97/2014/TT-BTC Thông tư số 97/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 7 năm 2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 24-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1257/TTg-V.III Công văn số 1257/TTg-V.III của Thủ tướng ngày 22 tháng 7 năm 2014 về việc triển khai thực hiện luật, Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 22-7-2014
Công văn Download
41/2014/QĐ-TTg Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 21 tháng 7 năm 2014 về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa- nghệ thuật.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 21-7-2014
Quyết định Download
94/2014/TT-BTC Thông tư số 94/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 7 năm 2014 qui định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 17-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
70/2014/NĐ-CP Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.
Chính phủ  ban hành ngày 17-7-2014
Nghị định Download
39/2014/QĐ-TTg Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 7 năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 15-7-2014
Quyết định Download
69/2014/NĐ-CP Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 7 năm 2014 về Tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 15-7-2014
Nghị định Download
89/2014/TT-BTC Thông tư số 89/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07 tháng 7 năm 2014 về Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 7-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
87/2014/TT-BTC Thông tư số 87/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04 tháng 7 năm 2014 về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 4-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
83/2014/TT-BTC Thông tư số 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 26-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
69/2014/TT-BTC Thông tư số 69/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng”.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 26-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tìm thấy: 246 bản ghi | Tổng số: 13 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com