Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
09/2015/NĐ-CP Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc điều chỉnh lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
Chính phủ  ban hành ngày 22-1-2015
Nghị định Download
08/2015/NĐ-CP Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 01 năm 2015 về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Chính phủ  ban hành ngày 21-1-2015
Nghị định Download
04/2015/QĐ-TTg Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2015 về việc quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 20-1-2015
Quyết định Download
81/QĐ-CTN Quyết định số 81/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
chủ tịch nước ban hành ngày 15-1-2015
Quyết định Download
53/QĐ-TTg Quyết định số 53/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 2015 về việc công nhận bảo vật quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 14-1-2015
Quyết định Download
424/BTC-TCDN Công văn số 424/BTC-TCDN của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 01 năm 2015 về việc hướng dẫn điều chuyển khoản chênh lệch vốn chủ sở hữu của các Công ty con 100% vốn Công ty mẹ vượt vốn điều lệ được phê duyệt.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 14-1-2015
Công văn Download
06/2015/NĐ-CP Nghị định số 06/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 01 năm 2015 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 13-1-2015
Nghị định Download
01/2015/TT-BCT Thông tư số 01/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 12 tháng 01 năm 2015 về việc quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
Bộ Công Thương ban hành ngày 12-1-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2015/NĐ-CP Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 01 năm 2015 về việc quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.
Chính phủ  ban hành ngày 6-1-2015
Nghị định Download
02/2015/TT-BTC Thông tư số 02/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05 tháng 01 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 5-1-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
02/2015/NĐ-CP Nghị định số 02/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 01 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 2-1-2015
Nghị định Download
01/QĐ-TTg Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 01 năm 2015 về Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 2-1-2015
Quyết định Download
2407/QĐ-TTg Quyết định số 2407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 31-12-2014
Quyết định Download
2404/QĐ-TTg Quyết định số 2404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Lào.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 31-12-2014
Quyết định Download
2402/QĐ-TTg Quyết định số 2402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 31-12-2014
Quyết định Download
101/NQ-CP Nghị quyết số 101/NQ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2014.
Chính phủ  ban hành ngày 31-12-2014
Nghị quyết Download
2389/QĐ-TTg Quyết định số 2389/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-12-2014
Quyết định Download
2388/QĐ-TTg Quyết định số 2388/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-12-2014
Quyết định Download
80/2014/QĐ-TTg Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-12-2014
Quyết định Download
32/CT-BGTVT Chỉ thị số 32/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 30-12-2014
Chỉ thị Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tìm thấy: 470 bản ghi | Tổng số: 24 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com