Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
30/2014/NĐ-CP Nghị định số 30/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 4 năm 2014 về việc điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.
Chính phủ  ban hành ngày 14-4-2014
Nghị định Download
512/QĐ-TTg Quyết định số 512/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 4 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 11-4-2014
Quyết định Download
29/2014/NĐ-CP Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 10-4-2014
Nghị định Download
28/2014-NĐ-CP Nghị định số 28/2014-NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 10-4-2014
Nghị định Download
146/TB-VPCP Thông báo số 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 8-4-2014
Khác Download
496/QĐ-TTg Quyết định số 496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 8-4-2014
Quyết định Download
495/QĐ-TTg Quyết định số 495/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 8-4-2014
Quyết định Download
494/QĐ-TTg Quyết định số 494/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2014 cho tỉnh Hà Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 8-4-2014
Quyết định Download
493/QĐ-TTg Quyết định số 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch triển trai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 8-4-2014
Quyết định Download
146/TB-VPCP Thông báo số 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 8-4-2014
Khác Download
26/2014/NĐ-CP Nghị định số 26/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2014 về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.
Chính phủ  ban hành ngày 7-4-2014
Nghị định Download
27/2014/NĐ-CP Nghị định số 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.
Chính phủ  ban hành ngày 7-4-2014
Nghị định Download
28/2014/QĐ-TTg Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2014 về việc quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 7-4-2014
Quyết định Download
23/NQ-CP Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2014 về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2014.
Chính phủ  ban hành ngày 4-4-2014
Nghị quyết Download
27/2014/QĐ-TTg Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-4-2014
Quyết định Download
24/2014/NĐ-CP Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2014 về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chính phủ  ban hành ngày 4-4-2014
Nghị định Download
23/2014/NĐ-CP Nghị định số 23/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 4 năm 2014 về việc Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.
Chính phủ  ban hành ngày 3-4-2014
Nghị định Download
12/2014/TT-NHNN Thông tư số 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 31 tháng 03 năm 2014 về việc quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 31-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/2014/TT-NHNN Thông tư số 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28 tháng 3 năm 2014 về việc quy định việc mang vàng của các nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 28-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
487/QĐ-BTNMT Quyết định số 487/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27 tháng 3 năm 2014 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2013.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 27-3-2014
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 25559 bản ghi | Tổng số: 1278 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com