Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
40/2014/TT-NHNN Thông tư số 40/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 11-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
39/2014/TT-NHNN Thông tư số 39/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.
Ngân hàng Nhà nước  ban hành ngày 11-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
70/2014/QĐ-TTg Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 12 năm 2014 về việc Ban hành Điều lệ trường đại học.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 10-12-2014
Quyết định Download
68/2014/QĐ-TTg Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 9-12-2014
Quyết định Download
117/2014/NĐ-CP Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 12 năm 2014 quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.
Chính phủ  ban hành ngày 8-12-2014
Nghị định Download
2177/QĐ-TTg Quyết định số 2177/QĐ0TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-12-2014
Quyết định Download
2176/QĐ-TTg Quyết định số 2176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-12-2014
Quyết định Download
1758/QĐ-BKHĐT Quyết định số 1758/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 03 tháng 12 năm 2014 về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 3-12-2014
Quyết định Download
9663/VPCP-TTĐT Công văn số 9663/VPCP-TTĐT của Văn phòng Chính phủ ngày 3 tháng 12 năm 2014 về việc triển khai Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin của Bộ Tư pháp.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 3-12-2014
Công văn Download
2146/QĐ-TTg Quyết định số 2146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-12-2014
Quyết định Download
44/2014/TT-BCT Thông tư số 44/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.
Bộ Công Thương ban hành ngày 28-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
3096/TB-KBNN Thông báo số 3096/TB-KBNN của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2014.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 28-11-2014
Công văn Download
18/2014/TT-BXD Thông tư số 18/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 26-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
08/2014/TT-BKHĐT Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 26-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
3154/QĐ-BTP Quyết định số 3154/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 24 tháng 11 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 24-11-2014
Quyết định Download
08/2014/TT-TTCP Thông tư số 08/2014/TT-TTCP của Thủ tra Chính phủ ngày 24 tháng 11 năm 2014 về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
09/2014/TT-TTCP Thông tư số 09/2014/TT-TTCP của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 11 năm 2014 Quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ Phó Chánh Thanh tra tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
3143/QĐ-BTP Quyết định số 3143/QĐ-BTP của Bộ tư pháp ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 21-11-2014
Quyết định Download
10681/QĐ-BCT Quyết định số 10681/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 20 tháng 11 năm 2014 về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
Bộ Công Thương ban hành ngày 20-11-2014
Quyết định Download
3386/BTTTT-THH Công văn số 3386/BTTTT-THH ngày 20 tháng 11 năm 2014 về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP.
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 20-11-2014
Công văn Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tìm thấy: 402 bản ghi | Tổng số: 21 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com