Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1696/QĐ-TTg Quyết định số 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 9 năm 2014 về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 23-9-2014
Quyết định Download
1687/QĐ-TTg Quyết định số 1687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-9-2014
Quyết định Download
54/2014/QĐ-TTg Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg cuả Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-9-2014
Quyết định Download
04/2014/TT-TTCP Thông tư số 04/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 18 tháng 9 năm 2014 quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
Thanh tra chính phủ ban hành ngày 18-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
55/2014/TT-BTNMT Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2014 về việc quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sỡ dữ liệu nền địa lỹ tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 12-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1625/QĐ-TTg Quyết định số 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 9 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014- 2015 và lộ trình đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 11-9-2014
Quyết định Download
86/2014/NĐ-CP Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2014 về việc kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Chính phủ  ban hành ngày 10-9-2014
Nghị định Download
85/2014/NĐ-CP Nghị định số 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2014 về việc quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.
Chính phủ  ban hành ngày 10-9-2014
Nghị định Download
28/CT-TTg Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2014 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 10-9-2014
Chỉ thị Download
52/2014/TT-BTNMT Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 9-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
53/2014/TT-BTNMT Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 09 tháng 9 năm 2014 về việc quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản và Bảo tàng Địa chất.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 9-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
53/2013/NĐ-CP Thông tư số 18/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc Hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy đinh tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 8-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
84/2014/NĐ-CP Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chính phủ  ban hành ngày 8-9-2014
Nghị định Download
14/2014/TT-BXD Thông tư số 14/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 5-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1572/QĐ-TTg Quyết định số 1572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 5-9-2014
Quyết định Download
1235/QĐ-BTTTT Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 04 tháng 9 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 4-9-2014
Quyết định Download
27/2014/TT-BCT Thông tư số 27/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 04 tháng 9 năm 2014 quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ Công Thương ban hành ngày 4-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
50/2014/QĐ-TTg Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 9 năm 2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015- 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-9-2014
Quyết định Download
2022/QĐ-BTP Quyết định số 2022/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03 tháng 9 năm 2014 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 3-9-2014
Quyết định Download
13/2014/TT-BXD Thông tư số 13/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 29 tháng 8 năm 2014 về việc Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý- hóa xi măng.
Bộ Xây dựng  ban hành ngày 29-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tìm thấy: 313 bản ghi | Tổng số: 16 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com